Slončkove novice

Pomembno obvestilo članom Slončkovega kluba o varstvu osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Saša Primožič s.p. deluje v skladu z veljavno zakonodajo – Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Kot odgovorno podjetje obveščamo uporabnike kartice Slončkovega kluba o uskladitvah, ki smo jih morali sprejeti zato, da še naprej zagotavljamo zakonsko določen nadzor nad vašimi osebnimi podatki, ki jih hranimo za namen delovanja Slončkovega kluba. Zaradi tega vas v nadaljevanju obveščamo o namenu pridobljenih podatkov in kako se ti podatki uporabljajo ter kako lahko člani Slončkovega kluba uveljavljajo svoje pravice.

V sklopu varovanja osebnih podatkov kot odgovorno podjetje zagotavljamo pravico, da posameznik od upravljavca osebnih podatkov (podjetje Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 50, 1236 Trzin, telefon: 040 452 012, mail: info@zoosloncek.si) kadarkoli zahteva dostop do naslednjih informacij, ki se nanašajo na osebne podatke:
– Vrste osebnih podatkov, namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov: Vrste osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali za namen izpolnitve ‘Pristopne izjave za pridobitev kartice ugodnosti Slončkovega kluba’, podjetje hrani za namen delovanja Slončkovega kluba. Za pridobitev kartice ugodnosti ste nam morali posredovati ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj prebivališča, dodatno pa ste nam lahko posredovali tudi elektronski naslov in datum rojstva. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno, kar pomeni, da vaše osebne podatke zbiramo le, če nam jih posredujete preko pristopne izjave za pridobitev kartice ugodnosti in ste na njej lastnoročno podpisani – s prostovoljnim podpisom pristopna izjava postane dokument s pravno podlago za obdelavo podatkov. Pri tem imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov – vpogled in njihovo prepisovanje). Zagotavljamo vam, da vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete, hranimo in obdelujemo zgolj za namen identifikacije za upravičenost uporabe kartice Slončkovega kluba, na posamezni kartici pa osebni podatki niso razvidni, saj se vsakega člana vodi pod evidenčno številko, ki je navedena na kartici. Če ste na pristopni izjavi navedli elektronski naslov, vas obveščamo, da je le-ta namenjen obveščanju članov Slončkovega kluba o spremembah, ki se nanašajo na delovanje Slončkovega kluba ugodnosti; na pošiljanje promocijskih elektronskih sporočil – novosti, akcij in posebnih ugodnosti – se mora vsak posameznik prijaviti preko spletnega obrazca. Osebni podatki v Slončkovem klubu ugodnosti se hranijo in obdelujejo za vodenje evidence delovanja kluba ugodnosti, za preračunavanje višine ugodnosti, ki jih prejmejo posamezni člani na osnovi opravljenih nakupov in za pošiljanje dobropisov posameznim članom, ko pridobijo ugodnosti v obliki dobropisa. Kot član slončkovega kluba lahko kadarkoli zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, kadarkoli lahko zahtevate tudi omejitve obdelave – če oporekate točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu osebnih podatkov omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov); če je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov; če upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave. Podjetje Saša Primožič s.p. osebne podatke varuje skladno z veljavno zakonodajo, osebni podatki so uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, prav tako podjetje vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam. Imate pa vi pravico do prenosljivosti podatkov (prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu).
– Obdobje hrambe osebnih podatkov: Vaši osebni podatki, ki ste jih navedli na pristopni izjavi za namen delovanja Slončkovega kluba ugodnosti se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. V primeru podane zahteve po izbrisu osebnih podatkov ali po prenehanju potrebe po vodenju podatkov oz. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se vaši osebni podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo iz naše evidence, s tem pa prenehajo tudi vaše pravice za koriščenje ugodnosti Slončkovega kluba. Kot član Slončkovega kluba lahko kadarkoli zahtevate izbris vseh osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (razen v primerih, ko bi jih podjetje Saša Primožič s.p. potrebovalo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).
– Uporabniki osebnih podatkov: Vaše podatke shranjujemo in obdelujemo v centralnem poslovnem programu. Računalniški sistemi, ki jih uporabljamo, so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernemu in nezakonitemu dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov. V okviru zakonskih pristojnosti se osebni podatki članov Slončkovega kluba razkrivajo zaposlenim v podjetju, ki dostopajo do centralnega poslovnega programa zaradi namena identifikacije za upravičenost uporabe kartice Slončkovega kluba, ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. V nobenem primeru navedeni uporabniki vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene.

Za vse informacije v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov – torej informacije o vrsti osebnih podatkov, namenu, obdobjem hrambe, uporabnikih itd. nam lahko pišete na info@zoosloncek.si. Zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko posameznik v pisni obliki naslovi na upravljavca osebnih podatkov – podjetje Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@zoosloncek.si. Za potrebe identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki si podjetje Saša Primožič s.p. pridružuje pravico do zahteve dodatnih podatkov za identifikacijo, ukrepanje pa lahko zavrne zgolj v primeru, ko dokaže, da ne more zanesljivo identificirati posameznika, ki sproži postopek uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki. Podjetje Saša Primožič s.p. se zavezuje, da bo vsak zahtevek obravnaval in nanj odgovoril v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja in v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli. Kot član Slončkovega kluba imate pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 40, 1236 Trzin
V Trzinu, maj 2018

Obvestilo o spremembah, ki stopijo v veljavo z dnem, 25. 5. 2018, je objavljeno na spletni strani www.zoosloncek.si in v poslovalnicah trgovin za male živali ZOO SLONČEK.

Popravek naslova sedeža podjetja, april 2020.

Podobne novice

Zelenjava v pasji hrani

Zelenjava v pasji hrani

Zelenjava so živila bogata s hranili in vitamini, zato priporočamo, da jo vključite v vsakodnevno prehrano psa, v kolikor vašega psa ne hranite s kakovostno briketirano hrano.

Več »