Slončkov klub

OBVESTILO ČLANOM SLONČKOVEGA KLUBA!

Varstvo osebnih podatkov na področju EU

Podjetje Saša Primožič s.p. deluje v skladu z veljavno zakonodajo – Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Kot odgovorno podjetje obveščamo uporabnike kartice Slončkovega kluba o uskladitvah, ki smo jih morali sprejeti zato, da še naprej zagotavljamo zakonsko določen nadzor nad vašimi osebnimi podatki, ki jih hranimo za namen delovanja Slončkovega kluba. Zaradi tega vas v nadaljevanju obveščamo o namenu pridobljenih podatkov in kako se ti podatki uporabljajo ter kako lahko člani Slončkovega kluba uveljavljajo svoje pravice.

V sklopu varovanja osebnih podatkov kot odgovorno podjetje zagotavljamo pravico, da posameznik od upravljavca osebnih podatkov (podjetje Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin, telefon: 040 452 012, mail: info@zoosloncek.si) kadarkoli zahteva dostop do naslednjih informacij, ki se nanašajo na osebne podatke:
– Vrste osebnih podatkov, namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov: Vrste osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali za namen izpolnitve ‘Pristopne izjave za pridobitev kartice ugodnosti Slončkovega kluba’, podjetje hrani za namen delovanja Slončkovega kluba. Za pridobitev kartice ugodnosti ste nam morali posredovati ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj prebivališča, dodatno pa ste nam lahko posredovali tudi elektronski naslov in datum rojstva. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno, kar pomeni, da vaše osebne podatke zbiramo le, če nam jih posredujete preko pristopne izjave za pridobitev kartice ugodnosti in ste na njej lastnoročno podpisani – s prostovoljnim podpisom pristopna izjava postane dokument s pravno podlago za obdelavo podatkov. Pri tem imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov – vpogled in njihovo prepisovanje). Zagotavljamo vam, da vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete, hranimo in obdelujemo zgolj za namen identifikacije za upravičenost uporabe kartice Slončkovega kluba, na posamezni kartici pa osebni podatki niso razvidni, saj se vsakega člana vodi pod evidenčno številko, ki je navedena na kartici. Če ste na pristopni izjavi navedli elektronski naslov, vas obveščamo, da je le-ta namenjen obveščanju članov Slončkovega kluba o spremembah, ki se nanašajo na delovanje Slončkovega kluba ugodnosti. Osebni podatki v Slončkovem klubu ugodnosti se hranijo in obdelujejo za vodenje evidence delovanja kluba ugodnosti, za preračunavanje višine ugodnosti, ki jih prejmejo posamezni člani na osnovi opravljenih nakupov in za pošiljanje dobropisov posameznim članom, ko pridobijo ugodnosti v obliki dobropisa. Kot član slončkovega kluba lahko kadarkoli zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, kadarkoli lahko zahtevate tudi omejitve obdelave – če oporekate točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu osebnih podatkov omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov); če je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov; če upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave. Podjetje Saša Primožič s.p. osebne podatke varuje skladno z veljavno zakonodajo, osebni podatki so uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, prav tako podjetje vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam. Imate pa vi pravico do prenosljivosti podatkov (prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu).
– Obdobje hrambe osebnih podatkov: Vaši osebni podatki, ki ste jih navedli na pristopni izjavi za namen delovanja Slončkovega kluba ugodnosti se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. V primeru podane zahteve po izbrisu osebnih podatkov ali po prenehanju potrebe po vodenju podatkov oz. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se vaši osebni podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo iz naše evidence, s tem pa prenehajo tudi vaše pravice za koriščenje ugodnosti Slončkovega kluba. Kot član Slončkovega kluba lahko kadarkoli zahtevate izbris vseh osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (razen v primerih, ko bi jih podjetje Saša Primožič s.p. potrebovalo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).
– Uporabniki osebnih podatkov: Vaše podatke shranjujemo in obdelujemo v centralnem poslovnem programu. Računalniški sistemi, ki jih uporabljamo, so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernemu in nezakonitemu dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov. V okviru zakonskih pristojnosti se osebni podatki članov Slončkovega kluba razkrivajo zaposlenim v podjetju, ki dostopajo do centralnega poslovnega programa zaradi namena identifikacije za upravičenost uporabe kartice Slončkovega kluba, ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. V nobenem primeru navedeni uporabniki vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene.

Za vse informacije v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov – torej informacije o vrsti osebnih podatkov, namenu, obdobjem hrambe, uporabnikih itd. nam lahko pišete na info@zoosloncek.si. Zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko posameznik v pisni obliki naslovi na upravljavca osebnih podatkov – podjetje Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@zoosloncek.si. Za potrebe identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki si podjetje Saša Primožič s.p. pridružuje pravico do zahteve dodatnih podatkov za identifikacijo, ukrepanje pa lahko zavrne zgolj v primeru, ko dokaže, da ne more zanesljivo identificirati posameznika, ki sproži postopek uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki. Podjetje Saša Primožič s.p. se zavezuje, da bo vsak zahtevek obravnaval in nanj odgovoril v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja in v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli. Kot član Slončkovega kluba imate pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin
V Trzinu, maj 2018, posodobljeno maj 2020

Obvestilo o spremembah, ki stopijo v veljavo z dnem, 25. 5. 2018, je objavljeno na spletni strani www.zoosloncek.si in v poslovalnicah trgovin za male živali ZOO SLONČEK.

________________________________________________

Kaj vam nudi članstvo v Slončkovem klubu?

 • Vsak mesec bomo pripravili posebne akcije, ki jih bodo deležni izključno člani Slončkovega kluba.
 • Nakupi posameznega člana se bodo seštevali in na osnovi višine zneska nakupov bomo ob zaključku bonitetnega obdobja zvestobo nagradili z dobroimetjem, ki ga bo mogoče koristili v poslovalnicah ZOO trgovine Slonček.
 • Člani Slončkovega kluba bodo o akcijah in ugodnostih obveščeni prvi – preko elektronske pošte – prijava na prejemanje elektronskih sporočil je mogoča preko spletnega obrazca.

Kako postati član Slončkovega kluba?

Član lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki ni samostojni podjetnik ali pravna oseba. Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo, za katero lahko zaprosite v poslovalnicah ZOO trgovine Slonček (Brežice, Medvode, Krško), oddate v poslovalnici.

BONITETNI RAZREDI
Imetnikom kartice ugodnosti Slončkovega kluba se vrednosti nakupov seštevajo v obračunskem obdobju, ki traja eno leto: od 1. januarja do 31. decembra. Imetnik kartice se ob zaključku obračunskega obdobja glede na seštevek nakupov uvrsti v bonitetni razred, na osnovi katerega se mu določi višina bonitete v obliki vrednostnega bona. 

Seštevek nakupov v enoletnem obračunskem obdobju in pripadajoče bonitete:
1. bonitetni razred: od 380 € do 779,99 € = 2%
2. bonitetni razred: od 780 € do 1179,99 € = 3%
3. bonitetni razred: od 1180 € do 1579,99 € = 4%
4. bonitetni razred: od 1580 € naprej = 5%

Vrednostni bon je časovno omejen na tri mesece, unovčite ga lahko v vseh poslovalnicah ZOO TRGOVIN SLONČEK. Bon ni prenosljiv in je vnovčljiv skupaj s klubsko kartico. Saša Primožič s.p. ne odgovarja za izgubo vrednostnih bonov. Ponatis vrednostnih bonov ni možen. Izplačilo vrednostnih bonov v obliki denarja ni možno. Zaposleni in njihovi družinski člani v aktivnosti ne morejo sodelovati.

Splošni pogoji kartice ugodnosti:

 1. Kartica ugodnosti Slončkovega kluba

Kartica ugodnosti Slončkovega kluba (v nadaljevanju kartica) je brezplačna plastificirana kartica z identifikacijsko številko, ki imetnikom na območju Republike Slovenije zagotavlja posebne ugodnosti – te določa izdajatelj Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin (v nadaljevanju izdajatelj). Imetniki kartic so o ugodnostih obveščeni po elektronski pošti in/ali na spletni strani www.zoosloncek.si.

 1. Pridobitev kartice

Kartico lahko pridobi vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki NI samostojni podjetnik ali pravna oseba. Kartico pridobi izključno z izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo, za katero lahko zaprosi v poslovalnicah ZOO trgovine Slonček, pri čemer nakup ni pogoj za pridobitev kartice.

 1. Dovoljenje za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov

S podpisom pristopne izjave imetnik kartice dovoljuje zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja Slončkovega kluba in se hkrati zavezuje, da bo izdajatelja kartice obvestil o spremembah podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice (ime in priimek, naslov, elektronski naslov). Izdajatelj kartice se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
OBVESTILO: Nad splošnimi pogoji smo v maju 2018 dodali posebno obvestilo o varstvu osebnih podatkov, ki je skladno z GDPR uredbo!

 1. Obveščanje po elektronski pošti

S podpisom pristopne izjave imetnik kartice dovoljuje obveščanje v obliki pošiljanja elektronskih sporočil, ob tem pa velja, da lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče v pisni obliki na naslov Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@zoosloncek.si.

 1. Uveljavljanje ugodnosti

Imetnik kartice lahko uveljavlja ugodnosti na prodajnih mestih ZOO trgovine Slonček, pri čemer mora kartico predložiti prodajalki na blagajni (in na zahtevo prodajalke pokazati tudi osebni dokument) pred zaključkom računa in plačilom blaga. Brez predložitve kartice ni mogoče uveljavljati ugodnosti. Ugodnosti, ki jih nudi kartica, ne veljajo za izdelke v akciji, razen če to ni drugače določeno s strani izdajatelja.

 1. Veljavnost kartice

Kartica je veljavna od dneva podpisa pristopne izjave in velja do preklica imetnika ali izdajatelja. Izdajatelj lahko imetniku prekliče uporabnost kartice, v kolikor imetnik kartice krši te Splošne pogoje.

 1. Preklic uporabe kartice

V kolikor imetnik ne želi več uporabljati kartice, lahko o tem pisno obvesti izdajatelja na naslov Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@zoosloncek.si. Na podlagi pisnega obvestila bo izdajatelj iz baze podatkov izbrisal imetnika kartice in podatke, ki so bili navedeni v pristopni izjavi.

 1. Odtujitev kartice

Izgubo ali krajo kartice je imetnik kartice dolžan javiti v najkrajšem možnem času izdajatelju na elektronski naslov info@zoosloncek.si. O izdaji nadomestne kartice izdajatelj odloča na podlagi pisnega dogovora z imetnikom odtujene kartice.

 1. Splošni pogoji poslovanja

Za pridobitev in uporabo kartice veljajo ti Splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.zoosloncek.si. Izdajatelj in lastnik Saša Primožič s.p. si pridržuje pravico do sprememb teh Splošnih pogojev. Imetniki kartic bodo o spremembah obveščeni na spletni strani www.zoosloncek.si. Raba kartice po objavi sprememb pomeni, da se imetnik kartice z njimi strinja.

 1. Končne določbe

Za reševanje morebitnih sporov med imetnikom kartice in izdajateljem kartice, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Trzin, december 2014, posodobljeno maj 2020

Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin

Pristopno izjavo za Slončkov klub ugodnosti dobite v poslovalnicah ZOO trgovin Slonček.

________________________________________________

Spletna stran www.zoosloncek.si uporablja orodje Google Analytics, preko katerega se analizirajo podatki o aktivnostih uporabnikov na spletni strani: orodje prepozna vir prometa oz. od kod posamezen uporabnik prispe na spletno stran, orodje prepozna podatke o časovnem zadrževanju posameznega uporabnika na spletni strani, orodje prepozna, katere spletne vsebine si je uporabnik ogledal. Analize podatkov podjetje Saša Primožič s.p. ne vodi brez dovoljenja uporabnika, sicer pa le za interno informiranje o delovanju in uspešnosti posameznih akcij podjetja in analiziranih podatkov ne posreduje tretjim osebam.