O živalicah

Plazilci

Vse kar morate vedeti o plazilcu in opremi

Nakup plazilca – vse kar morate vedeti

Ljudje si v želji po stiku z prvobitno naravo pogosto omislimo družbo plazečega se sostanovalca. Raznovrstna in cenovno dostopna oprema nam danes omogoča njegovo enostavno vzdrževanje. V bolje založenih trgovinah lahko kupimo vso potrebno opremo in hrano, ki jo naš izbranec potrebuje.

Izobraževanje

Priporočljivo je, da se še pred nakupom plazilca (kače, kuščarja ali želve) poučite o zakonitostih teraristike in osnovnih potrebah plazilcev. Da bi bili na prihod vašega novega stanovalca čim bolje pripravljeni, si v nadaljevanju preberite nekaj splošnih nasvetov in napotkov, ki jih je potrebno upoštevati pred in ob nakupu vašega plazilca. Vsekakor pa se glede specifičnih potreb vaše izbrane vrste obrnite na strokovnjaka, oz. se poučite s pomočjo ustrezne literature.

Plazilci izvirajo iz različnih življenjskih okolij, od puščav do tropskih deževnih pragozdov. Prav izvor in način življenja določene vrste sta dejavnika, ki pogojujeta tip terarija in njegovo ureditev. Zato se še pred nakupom svojega ljubljenca pozanimajte o njegovem izvoru in specifičnih potrebah. Danes je na razpolago obilo literature in številna spletna združenja, kjer lahko najdete vse potrebne informacije.

Izbira in ureditev terarija

Terarij je priporočljivo kupiti in ustrezno opremiti še pred nakupom živali. Izberemo terarij ustreznih dimenzij in velikosti glede na specifične potrebe in velikosti izbrane vrste. Drevesne vrste potrebujejo pokončen, talne vrste pa ležeč terarij.

Vsak terarij mora zagotavljati naslednje: ustrezen sistem prezračevanja, ustrezen vir toplote, ustrezno osvetlitev, opremo za merjenje temperature in zračne vlage, posodico z vodo, ustrezno podlago, ustrezna skrivališča in dekoracijo ter enostaven dostop v notranjost.

Zračenje terarija

Najprimernejši način prezračevanja je mrežast pokrov v kombinaciji z zračnikom, ki je nameščen v spodnjem delu terarija. Takšno zračenje omogoča prost pretok zraka skozi terarij in ustvarja nujno potreben temperaturni gradient. Z drugimi besedami to pomeni, da temperatura ne sme biti na vseh delih terarija enaka. Tako damo ljubljencu možnost, da si v vsakem trenutku izbere temperaturno najbolj ustrezen kotiček.

Ker so plazilci hladnokrvne živali, potrebujejo primeren del toplote tudi v terariju. Ustrezna temperatura je za plazilca ključnega pomena, saj uravnava njegovo prebavo in presnovo. V terarij je priporočljivo namestiti dva termometra, enega pri vrhu in enega pri dnu terarija. Ogrevanje terarija ponavadi zagotovimo z uporabo grelne žarnice, grelnega kamna, grelnega kabla ali grelne plošče ustrezne jakosti. Izbiro v prvi vrsti pogojujejo potrebe izbrane živali.

Dnevno aktivne vrste kot so denimo: zeleni legvan, kameleoni, dnevni gekoni ali bradata agama se v naravi sončijo na soncu, zato jim moramo tudi v terariju zagotoviti vir toplote od zgoraj. Takšen vir predstavljajo grelne žarnice ustrezne jakosti. Pri tem je pomembno, da grelno žarnico namestimo oziroma zaščitimo tako, da bo prehod toplote nemoten, hkrati pa bo onemogočen stik živali z vročo površino. Za nočne vrste so bolj primerni grelni kamni, kabli in plošče.

Grelno telo naj ne prekriva celotne talne površine v terariju. To plazilcu omogoča izbiro hladnega ali toplega predela v terariju.

Osvetlitev terarija

Osvetlitev skrbi za dan in noč v terariju in hkrati pri živalih uravnava številne biološke procese. Poleg določanja nočno/dnevnega ritma ima ustrezna svetloba tudi druge pomembne učinke (apetit, presnova kalcija, rast rastlin..) Pri dnevnih živalih je zelo pomemben spekter svetlobe. Svetloba je namreč sestavljena iz različnih valovnih dolžin. Za zdravje plazilcev je zelo pomemben UVA in UVB spekter. Pestra izbira žarnic z različnim deležem UVB sevanja zagotavlja uravnoteženo in potrebam posamezne vrste prilagojeno svetlobo. Pri tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da je steklo neprepustno za UV sevanje. Terarij naj bo torej opremljen iz goste mreže, ki prepušča UV svetlobo. Ponoči naj bodo luči ugasnjene.

Zračna vlaga v terariju

Plazilci se bodo počutili kot doma le v primeru, da jim zagotovimo ustrezno temperaturo in zračno vlago. Oba dejavnika sta povezana tudi z zračenjem terarija. Primerna zračna vlaga je za plazilce zelo pomemben dejavnik. Če je ta prenizka imajo plazilci težave z levitvijo, če je previsoka pa lahko pa lahko prihaja do različnih glivičnih ali bakterijskih okužb. Zato je potrebno zračno vlago prilagoditi potrebam izbrane živali. Vlago zvišujemo s pomočjo živih rastlin, z rošenjem, z vlaženjem podlage, z uporabo meglilnih naprav, kot je „fogger“ in namestitvijo slapov. Zračno vlago spremljamo s higrometrom, ki je na voljo v mehanski ali elektronski izvedbi.

Podlaga v terariju

Primerna podlaga je za plazilce nemalokrat ključni dejavnik preživetja, saj močno vpliva na zdravstveno stanje živali. Živali, katerih naravno okolje predstavlja gozd, ne smemo namestiti na peščeno podlago namenjeno puščavskim živalim in obratno. Neprimerna podlaga lahko privede do številnih zdravstvenih težav. Žival lahko med hranjenjem pogoltne delce podlage, kar lahko privede do blokade v prebavilih. Ta je pogost vzrok za nepojasnjeno smrt živali. Prevlažna podlaga lahko vodi do bakterijskih in glivičnih infekcij, preostra pa do zunanjih poškodb. Izbor podlage za terarij naj bo torej v celoti podrejen izvornim potrebam plazilca.

Skrivališča

V terariju moramo zagotoviti ustrezna skrivališča, ki bodo živalim nudila občutek varnosti. Žival se bo pokazala v svojih najlepših barvah le v primeru, da se počuti varno. Odsotnost skrivališč deluje na žival zelo stresno in vodi do izbruha bolezni in nemalokrat do pogina živali.

Nakup plazilca

Žival si pred nakupom dobro oglejte. Pri tem preverite zdravstveno stanje. Ta mora biti brez vidnih znakov bolezni, deformacij in poškodb. Nikoli ne kupujte apatičnih živali, ki kažejo znake bolezni ali deformacij.

Transport plazilca

Ko ste svojega plazilca izbrali in kupili, je zelo pomembno, da ga pravilno prenesete do doma. Plazilci so hladnokrvne živali, katerih telesna temperatura je odvisna od temperature okolja, kjer se nahaja. Ob neprimerni klimi se lahko žival hitro pregreje ali podhladi. Plazilce je zato najvarneje prenašati v toplotno zaščiteni torbi, kjer ne bodo izpostavljeni velikim temperaturnim šokom. Poleg tega je v torbi temno, kar bistveno zniža stres med transportom. Stres je dejavnik tveganja za izbruh bolezni in smrt živali, zato ga je potrebno čim bolj zmanjšati. Pot do doma naj bo kar se da kratka in brez nepotrebnih postankov.

Prehrana plazilca

Plazilcu moramo zagotoviti primerno prehrano. Večina plazilcev je mesojedih oz. vsejedih, nekaj vrst pa je tudi strogih rastlinojedov. To dejstvo je potrebno upoštevati pri izbiri hrane za vašega ljubljenca.

Ker je v ujetništvu težko zagotoviti tako pestro prehrano kot jo imajo živali v naravi, je priporočljivo hrani redno dodajati tudi vitaminsko mineralne dodatke. Pestro prehrano pa je potrebno zagotoviti tudi „živi hrani“, s katero hranimo svojega plazilca.

Pomemben del prehrane plazilcev namreč predstavlja tudi vsebina prebavil žive hrane. Seveda pa lahko ljubljencu ponudite tudi konzervirane žuželke in briketirano hrano.

Voda pri plazilcih

Prav vsi plazilci, vključno s kačami, potrebujejo stalen in neoporečen vir pitne vode. Poleg posodice z vodo plazilci zelo dobro sprejmejo tudi imitacijo slapu. Vodovodna voda vsebuje klor in težke kovine, zato jo je priporočljivo obdelati s sredstvom za pripravo vode. Potrebno je tudi poznavanje posebnosti posamezne vrste plazilcev. Nekateri plazilci kot na primer kameleoni, ne pijejo stoječe vode, zato jih je potrebno dnevno orositi ali pa jim priskrbeti kapljični napajalnik.

Čiščenje terarija

Zdravstveno stanje našega ljubljenca je odvisno tudi od rednega čiščenja terarija. Terarij je priporočljivo tedensko očistiti, pri čemer ne smemo uporabljati nobenih čistil! Iztrebke fizično odstranimo s pomočjo namenske plastične žlice. Bivalne površine in steklene površine obrišemo s krpo, ki jo splakujemo v vodi z dodatkom vinskega kisa.

Levitev plazilca

Levitev je pojav, značilen za plazilce. Z levitvijo si žival sleče staro, premajhno kožo in jo nadomesti z novo. Kače se ponavadi levijo v enem kosu, kuščarji pa v več kosih. Težave z levitvijo plazilca običajno nakazujejo na nezadostno vlago v terariju. V kolikor na živali po levitvi ostanejo kosi zasušene kože, je to znak, da je zračna vlaga v terariju prenizka. Zračno vlago je v tem primeru potrebno povišati z uporabo ene izmed prej opisanih metod. Pogoste glivične ali bakterijske okužbe običajno kažejo na previsoko vlago v terariju, kar je lahko povezano z nezadostnim zračenjem.

Zdravstvene težave plazilcev

Plazilci so v naravi pogosto plen drugih živali, zato nagonsko skrivajo znake bolezni. Zelo pomembno je, da žival opazujete in tako čim prej odkrijete morebitna odstopanja od normalnega zdravstvenega stanja. Bolezni se pri plazilcih najpogosteje pojavijo zaradi nepravilnih bivalnih pogojev. Neprimerna temperatura, zračna vlaga, osvetlitev, podlaga, prehrana ter odsotnost skrivališč povzročajo stres, ki lahko vodi do različnih okužb z bakterijami, virusi, glivicami ipd. Večino teh obolenj zlahka preprečite z ustrezno oskrbo. Če pri svojem ljubljencu opazite katerega koli od bolezenskih znakov, ga je potrebno takoj odpeljati k veterinarju. Priporočamo, da si za svojega ljubljenca izberete veterinarja na kliniki ali ambulanti za male živali.

Nekatere bolezni se lahko prenesejo tudi z živali na ljudi, zato poskrbite tudi za svojo higieno in si po vsakem stiku z živaljo umijte roke.

Oprema za plazilce

Plazilec za bivanje potrebuje terarij s pravilnim zračenjem, osvetlitev (UVA,UVB), grelno telo (grelna žarnica, grelni kamen ali grelna plošča), podlago, posoda za vodo, pršilko ali fogger, skrivališča, toplotno zaščiteno torbo za prenos plazilca do doma, hrano, vitaminsko mineralni dodatek, sredstvo za pripravo pitne vode.

Ob nakupu živali vas prosimo, da razumete, da so to živa bitja. Vse živali pri nas so pregledane in pod stalnim veterinarskim nadzorom. Od trenutka, ko živali zapustijo našo trgovino niso več pod nadzorom in zato ne moremo odgovarjati za njihovo zdravje. Iz istega razloga jih po opravljenem nakupu ne moremo več zamenjati.

Zakonodaja, ki ureja gojenje in oskrbo hišnih ljubljencev:

Zakon o zaščiti živali

Pravilnik o zaščiti hišnih živali

Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu.

Mogoče bi vas zanimalo tudi ...

Hrček

Za bivanje hrčki potrebujejo malo prostora in zanje je enostavno skrbeti. Po naravi so nočne živali in večino dneva prespijo.

Činčila

Činčile so po naravi plašne živali in je treba z njimi ravnati nežno. So zelo radovedne hišne ljubljenke, ki se vam bodo pustile crkljati.

Plazilci

Plazilci izvirajo iz različnih življenjskih okolij – od puščav do tropskih deževnih pragozdov – od tega je odvisna ureditev terarija.